שאלות ותשובות

חקירות

כסנגור מנוסה בתחום הפלילי נתקלתי פעמים רבות במקרים החוזרים על עצמם של נחקרים שזומנו לחקירה בתחנת המשטרה ומתנהלים ללא ליווי מקצועי, מתוך מחשבה כי "יהיה בסדר" והם לא זקוקים לעו"ד. בפועל, התנהלות שכזו מסבכת את החשוד, המוצא עצמו פתאום שקוע בבוץ עד צוואר. אומר לכם קוראים יקרים כי זהו מצב שיכול היה החשוד להימנע ממנו לו נקט במספר צעדים הכרחיים.

להלן 10 עצות אשר יש בכוחן כדי לעזור בהתמודדות בחקירה המשטרתית:

  1. טרם חקירתך במשטרה אל תחסוך במשאבים – היוועץ בעו"ד פלילי מנוסה ומיומן שילווה אותך מן ההתחלה.
  2. היה גלוי עם עורך דינך, אל תנסה להסתיר פרטים גם אם הם מביכים, הפרטים שתמסור ישמשו את עורך דינך לניהול אסטרטגי וטקטי של ההליך המתנהל נגדך- אומר זאת כעו"ד פלילי ראיתי הכל שמעתי הכל!!.
  3. לשתיקה בחקירה ישנן השלכות בהמשך ההליך הפלילי, שתיקה מהווה חיזוק לראיות הקיימות נגדך. יחד עם זאת, אם החלה החקירה וטרם נועצת בעו"ד, עליך לשמור על זכות השתיקה עד להגעת עו"ד לתחנת המשטרה.
  4. יש לזכור היטב כי החקירה תמיד תהא מתועדת בדרך כלשהיא, אם בכתב, אם בהקלטה קולית ואם בצילום ווידיאו. גם אם החוקר מבטיח לך, כי כרגע הוא עוצר את החקירה "ומניח את העט", החקירה ממשיכה להתנהל. זכור- אין כזה דבר !!!OFF THE RECORD
  5. השוטר אינו חברך – גם בשיחות מסדרון או הפסקות סיגריה עם החוקרים, זכור כי השוטרים עדיין בתפקיד ומטרתם לחלץ ממך את המידע הדרוש להם. עליך להיות קשוח ולא לנסות להתחבב עליהם- לא פעם נוכחתי לראות בתיק החקירה מזכר או הקלטה בה מתוארת " שיחת מסדרון" עם הלקוח.
  6. בחקירה עצמה, אין לנדב מידע עליו לא נשאלת. הוספת מידע על ידך עלולה לסבך אותך ולפתוח כיווני חקירה חדשים עליהם החוקר לא ידע.
  7. במהלך החקירה, כאשר אתה מוצא עצמך במצב בו אין לך מה לומר לחוקר, ניתן לדבר על נושאים שאינם שנויים במחלוקת, כך למשל- היכרות עם אנשים שניתן בנקל לברר האם היית עימם בקשר לאותו האירוע שבגינו אתה נחקר.
  8. במקרים בהם התשובה לשאלת החוקר אינה ידועה לך, אל תשער השערות, פשוט אמור שאינך יודע או אינך זוכר.
  9. עליך להיות ערני. למשטרה יש אין ספור תרגילי חקירה- החל מהשארתך לבד ותצפית על מעשיך בחדר, המשך בהכנסת פלאפונים מאנשים זרים לשימושך, הכנסת מדובב לתא בו אתה שוהה או בניידת המשטרה ואף לביים חקירות עם מקורביך והיד עוד נטויה.
  10. נסה לשמר בזיכרונך את מהלך החקירה, נסה לזכור את השאלות שנשאלת ואת התשובות שמסרת בצורה מדויקת ככל האפשר, הדבר יעזור לעו"ד להכין את קו ההגנה שלך אם תהיינה חקירות נוספות.

 

זכור, היוועצות מוקדמת עם עו"ד פלילי מקצועי ומנוסה תמנע מהסתבכות מיותרת וברוב המקרים לשחרורך עוד בתחנת המשטרה.

עורך הדין אסף טל הינו בעל ניסיון רב בייצוג חשודים בחקירות משטרה. בניית אסטרטגיה במהלך הדיון, כמו גם היכולת לדלות מידע מהשוטר במהלך הדיון, מאפשרת במקרים רבים לשחרר את החשוד לביתו.

להתייעצות נוספת בנושא חקירה במשטרה ניתן לפנות לעורך הדין אסף טל באמצעות הטלפון הנייד הזמין עבורכם 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע או באמצעות טופס צור קשר באתר.

רישום משטרתי

עם תום החקירה המשטרתית מועבר תיק החקירה לרשות התובעת (מדור תביעות של המשטרה או פרקליטות המחוז- תלוי בחומרת העבירות) על מנת שזו תגבש עמדתה האם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק.

החוק קובע שלוש עילות לגניזת תיק פלילי אשר נפתח כנגד חשוד:

מחיקת תיק פלילי עקב העדר אשמה:

אם מצא הפרקליט המטפל כי על אף כל חומר החקירה שנאסף, עדיין אין כל אשמה במעשי החשוד, ייסגר התיק בעילה של "היעדר אשמה".

סגירת תיק פלילי עקב חוסר ראיות:

כאשר קיימות בתיק ראיות, אך הן אינן מספיקות להוכיח את אשמתו של החשוד, ייסגר תיק החקירה בעילה של "חוסר ראיות".

ביטול תיק פלילי עקב העדר עניין לציבור:

כאשר נסיבות העניין אינן מצדיקות את העמדת החשוד לדין פלילי, ייסגר התיק מעילה זו. השיקולים המובאים בחשבון הינם, בין היתר, חומרת העבירה, תוצאותיה, נסיבות אישיות של החשוד, איזון בין אינטרסים שונים של המדינה ועוד.

יש לזכור היטב, כי מחיקת תיק פלילי בנימוק של "העדר עניין לציבור" או "חוסר ראיות מספיקות", מותיר רישום בגיליון הרישום הפלילי.

לעומת זאת, גניזת התיק בעילה של "היעדר אשמה" אינה מותירה כל רישום במסופי המשטרה, ובעצם "מזכה" את החשוד על ידי ביטול רישום פלילי מכל החשדות שיוחסו לו עם פתיחת החקירה נגדו.

עו"ד פלילי אסף טל בעל ניסיון עשיר בייצוג חשודים ונאשמים במשפט הפלילי ובאמתחתו שורת הצלחות בהליך חשוב זה של מחיקת רישום פלילי.

שימוע

שימוע הינו הליך המעוגן בסעיף 60א בחוק ובמסגרתו ניתנת לחשוד הזדמנות לשטוח את טענותיו באמצעות עורך דינו, ולנסות לשכנע את רשויות התביעה כי יימנעו מלהגיש כתב אישום נגדו.

ככלל יתבצע הליך שימוע פלילי במסגרת משפט פלילי בכתב, אך יכול שייערך בעל-פה, לפי שיקול דעת התביעה.

סעיף 60א לחוק קובע כי זכות השימוע תינתן בעבירות מסוג פשע בלבד! עבירת פשע הינה עבירה שהעונש בצידה הוא למעלה מ- 3 שנות מאסר, אך אין איסור בדבר קיום שימוע בנוגע לעבירות מסוג עוון או חטא, וזאת לפי שיקול דעתה של התביעה במסגרת משפט פלילי.

לקראת השימוע, על רשויות התביעה להעביר לידי בא כוחו של החשוד את "ליבת" חומר החקירה וליידע אותו בגין אילו עבירות בדעתן להגיש נגדו כתב אישום.

בשימוע הפלילי עצמו, אם בכתב ואם בע"פ, עו"ד פלילי מנוסה ומיומן ידע להשיג תוצאות משביעות רצון בדמות שינוי והקלה בסעיפי כתב האישום, ואף בדמות הימנעות מהגשת כתב אישום בכלל.

קיבלת הודעה לביתך לפי סעיף 60א אל תתעלם! לרשותך עומד חלון זמנים בן 30 ימים מיום קבלת ההודעה ועד לפנייה מנומקת בכתב לרשות התביעה.

במסגרת משפט פלילי אם לא תנצל את זכותך לשימוע תהא רשאית התביעה להגיש כתב אישום.

בשלב השימוע, כמו בשאר שלבי ההליך הפלילי, על החשוד לשכור את שירותיו של עו"ד פלילי מנוסה הבקיא בתחום, שכן לשלב השימוע משמעות מיוחדת ובעלת השלכות על המשך ההליך.

טיפול שגוי ובלתי מקצועי שיינתן ע"י עו"ד שאינו עוסק במשפט פלילי, עלול לפגוע קשות באינטרסים של הלקוח בהמשך הדרך.

קורא יקר, במציאות של היום לכל אחד מאתנו יש קרוב שהוא עו"ד. אבל לא לכולם יש קרוב שהוא עו"ד פלילי מנוסה.

עו"ד שאינו בקיא בהליך יביא לכך שיוגש נגדך כתב אישום. שכור את שירותיו של עורך דין פלילי בלבד.

עורך הדין אסף טל הינו למוד ניסיון בניהול הליך השימוע במסגרת משפט פלילי, והביא לתיקון כתבי אישום ואף לביטולם בתיקים פליליים חמורים.

עיכוב הליכים

בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני מתן הכרעת הדין (הקביעה אם הנאשם ביצע את המיוחס לו בכתב האישום או לא), רשאי היועץ המשפטי לממשלה בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט הפלילי.

השיקולים המנחים את היועץ המשפטי לממשלה בעיכוב הליכים פליליים הינם שיקולים הנוגעים לביצוע העבירה הפלילית, שיקולי הנוגעים בנסיבותיו האישיות המיוחדות של הנאשם, שיקולים הנוגעים לקורבן העבירה ושיקולים מוסדיים של רשויות התביעה ובתי המשפט.

באם יוחלט לעכב את ההליכים, רשאי היועץ המשפטי לממשלה להזהיר ולהתנות כי אם יעבור הנאשם עבירה נוספת תוך פרק הזמן הקבוע בחוק לחידוש הליכים, ישקול היועמ"ש את חידוש ההליכים בעבירה נשוא העיכוב.

בקשה לעיכוב הליכים תוגש בכתב, ובהקדם האפשרי, סמוך ככל שניתן למועד בו קבל הנאשם את כתב האישום.

 

משמעות עיכוב הליכים:

המשמעות של עיכוב הליכים הינה הפסקת ההליכים בשלב הדיון שבו מוגשת הודעת העיכוב, והקפאתם כמו שהם באותו מצב.

עם זאת היועץ המשפטי לממשלה רשאי לחדש הליכים שעוכבו באמצעות הודעה בכתב לבית המשפט, כל עוד לא חלפו, מיום שעוכבו ההליכים, חמש שנים בעבירה מסוג פשע או שנה אחת בעבירה מסוג עוון. לא ניתן לחדש הליכים בעבירה מסוג חטא.

כאשר עוכבו הליכים פעם שנייה לא ניתן לחדשם עוד.

הגשת הבקשה אינה עניין טכני. מדובר בבקשה אשר צריכה להבליט את כל הסיבות והנסיבות הנכונות לקבל את הבקשה לעיכוב ההליכים.

משרדו של עורך הדין אסף טל הצליח במספר לא מבוטל של מקרים להביא לעיכוב ההליכים של נגד לקוחותיו.

צור קשר וקבע פגישה